Friday, January 27, 2023

Xuân Ước - Hàn Thiên Lương

 


Tết đến mai đào khoe sắc tươi

Vườn xuân tao ngộ ngát hương đời.

Thuyền hoa đổ bến trên dòng ngược

Én bướm nương mình theo gió xuôi.

Ước buổi tao phùng chung nghĩa đạo

Mong ngày hạnh ngộ vẹn ơn trời.

Nguyện cầu đất nước xuân tươi thắm

Khúc hát thanh bình dậy khắp nơi!


Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment