Tuesday, January 17, 2023

Mai Nở Hiên Trăng - Như Nhiên Thích Tánh Tuệ

Nửa đêm gió thoảng hiên chùa
Hồ như.. trời đất gọi mùa xuân sang 
Nhà sư bước khỏi thiền sàng
Lặng nhìn mấy giọt trăng vàng nhẹ buông.

Tỉ tê giọng dế đêm trường
Ru đời say mộng, phố phường ngủ yên.
Một cành mai nở bên hiên
Chừng như tận cõi vô biên giật mình.

Mênh mang đây chốn hữu tình
Xuân lai, xuân khứ giữa nghìn chiêm bao..
Nửa đêm nhè nhẹ xuân vào
Hiên chùa mai nở ngọt ngào dưới trăng
Nhà sư cười nụ lâng lâng
Hồn tan vỡ mộng bao lần viễn du..
Trong khoảnh khắc, trọn thiên thu
Hạc bay qua lớp sương mù lãng quên. 
Thênh thang cõi ấy không tên
Bỗng về giữa cánh mai bên hiên chùa 

Mai cười hội ngộ trăng xưa
Sư vừa thoát lũy kiếp mơ, Xuân về!


Như Nhiên Thích Tánh Tuệ

No comments:

Post a Comment