Thursday, September 11, 2014

MỘT MÌNH - Nhạc Lam Phương - Ca sĩ Quang Dũng - PPS Bùi Phương

Sinh ra vốn chỉ một mình
Thì sao lại sợ một mình lẻ loi!
Tuy rằng lắm lúc có đôi
Một mai chết cũng lẻ loi một mình..!

3 comments: