Friday, September 19, 2014

Tên Họ Việt-Nam (Vui nhộn)

 
Trong ngôn-ngữ ta, tên gọi không phải là danh-từ riêng (nom propre / proper noun) như trong những ngôn-ngữ khác, mà có từ những danh-từ chung (nom commun / common noun), cho nên đôi khi ghép lại với nhau thì thật là buồn cười. Chúng ta hãy cùng xem một vài thí-dụ.
 
Tên họ
 
Trước đây, tôi đã có nghe đến Bùi như Lạc hay Trần như Nhộng. Suy nghĩ thêm, có thể có những tên họ thât đặc sắc như:
Họ: Phạm,   Tên: Pháp
Họ: Đinh      Tên: Ninh
Họ: Đỗ         Tên: Đạt
Họ: Lê          Tên: Thê
Họ: Lưu        Tên: Hoàng
Họ Cao có hai bố con tên Cường và Sang.
Họ Lý có hai anh em tên Trí và Luận, suốt ngày tranh cãi với nhau.
Gia-đình có Vũ có những anh chị em tên: Công, Nam, Nữ, Trường, Trụ.
Tôi có một người bạn họ Tạ và may thay, anh không tên Thế.
 
Vợ chồng
 
Tôi biết có một anh bạn tên Chí có cưới một cô tên Hoà, nhưng rồi vài tháng sau cũng phải ly dị, thày bói nói hình như là kỵ tên (?)
Ngược lại, cặp vợ chồng thành công nhất là chị Hạnh và anh Phúc.
Anh nào tên Bình có thể cưới chị Hoa hay chị Thuỷ.
Chị nào tên Bình thì có thể gặp anh Minh hay anh Phong.
Anh Phong với chị Thuỷ thì thày bói tán thành ngay.
Chị Liên gặp anh Hoan thì vui lắm, còn gặp anh Đại hay anh Trung thì phải mau mắn rồi.
Anh Trung thì lắm mối: nào là chị Dung, chị Bình, chị Tâm, chị Thu…
Chị Trang muốn đẹp thì phải gặp anh Trí hay anh Hoàng; muốn hiểu biết nhiều phải lấy anh Sách; nhưng tuyệt đối phải tránh anh Nghĩa (!)
Chị Nguyệt đi với anh Kỳ thì phải khéo chọn ngày.
Cặp vợ chồng ít ai nói đến là cặp Mai-Danh.
Chị Loan mà lấy anh Báo thì ai cũng sẽ biết, cũng như anh Thông và chị Điệp.
Anh Trường và chị Xuân sống với nhau đến răng long, tóc bạc.
 
Có những cặp vơ chồng lại đi từ quốc-gia này đến quốc-gia khác:
Anh Thái và chị Lan, anh Hoà và chị Lan, anh Trung và chị Hoa, chị Thuỵ và anh Sĩ, anh Phi và chị Châu...
 
Chọn bạn mà chơi
 
Có những người bạn hợp tuổi như Thắng và Thế, Phúc và Đức, Minh và Mẫn…
 
Nhưng có người không nên đi chơi chung như Pháp và Trường. Phi và Pháp, Phi và Lý hay Phi và Nghĩa thì tốt hơn hết nên tránh kết bạn.
 
Ngược lại, Thế đi chơi với Thái thì chỉ là chuyện thường tình.
Đặt tên con, cưới vợ, chọn bạn đôi khi cả là một vấn-đề với ngôn-ngữ chúng ta.
Mệt thật!
 
Kim Hoa sưu tầm

No comments:

Post a Comment