Sunday, September 7, 2014

Biên Hòa Memories #467 / Kỷ niệm mùa hè / Trường Vũ.

Thương cho tuổi trẻ Việt Nam! Học chưa xong đã phải nhập ngũ lên đường!

No comments:

Post a Comment