Friday, September 12, 2014

Tưởng Niệm Mười Một Tháng Chín - Trầm Vân

Cám ơn khung thơ của anh Đỗ Công Luận! 


Tưởng Niệm Mười Một Tháng Chín

Nhớ Mười Một tháng Chín xưa
Ngả nghiêng New York gió mùa lao đao
Phi cơ khủng bố lao vào
Tháp Đôi bừng cháy trên cao khói mù
Lửa hung tàn đốt trời thu
Thép tan thành bụi mịt mờ khói bay
Tiếng kêu cứu nhói chân mây
Một vùng địa ngục đọa đầy trần gian
Nỗi đau xé Manhattan
WTC hoang tàn thành tro
Ba ngàn người chết bất ngờ
Tiếng than khóc vỡ đôi bờ tai ương
Vang trời xe hú cứu thương
Lệ rơi ngập cả con đường u minh
Thương người cứu hỏa tận tình
Thân trong biển lửa quên mình cứu nguy
Vòi rồng phun chút lửa đi
Nỗi đau ở lại tim ghì tái tê

Mười Một tháng Chín lại về
Nén nhang tưởng niệm bốn bề khói loang
Làn mây chùng chít khăn tang
Tháp Đôi sụp đổ bàng hoàng trời xanh
     
Trầm Vân

No comments:

Post a Comment