Monday, March 16, 2015

Đã Biết Vô Thường Sao Còn Khổ...?

Hoa đẹp . . . . . . .Hoa thơm . . . Hoa vẫn tàn

Tình nặng . . . .  .Tình sâu . . .   Tình vẫn tan

Rượu đắng . . . . Rượu cay . . . Rượu vẫn hết

Người hứa . . . . Người thề . . . Người vẫn quên

Trăng lên . . . . . .trăng tròn . . .trăng lại khuyết

Tuyết rơi . . . . . .tuyết phủ . . . tuyết lại tan
Hoa nở . . . . . . .hoa rơi . . . . . hoa lại tàn
Tình đẹp . . . . . .tình sâu . . . . .tình lại tan !
Người đẹp….. . người xấu…... rồi cũng chết
Người giàu …..người nghèo….rồi cũng hết

Cảnh đời là cảnh vô thườngThầy có biết rõ điều thầy dạy chưa ! mà bắt thằng nhỏ 2 tuổi đi lạy mình?
Nếu thầy đã giác ngộ thì thầy đã phải lạy thằng nhỏ vì nó, thằng bé là tượng trưng cho những điều thầy dạy:
 Tự do, Vô ưu, Vô oán, Vô tư, Vô ác, Từ bi.

Kim Hoa sưu tầm

No comments:

Post a Comment