Friday, March 13, 2015

Biên Hòa Memories #618 - Moon - Dạ Cổ Hoài Lang - Cẩm Ly

Một bài ca bất hủ của nhạc sĩ Cao Văn Lầu    

No comments:

Post a Comment