Thursday, March 19, 2015

Giữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh

Một youtube xúc động tri ân người thương binh VNCH 
Cám ơn anh Duy Quang và toan ban nhạc

No comments:

Post a Comment