Sunday, March 15, 2015

Nói Một Lần Với Gian Tặc - Bùi Như Hùng


QUỐC HẬN hay TỰ DO
Hiện nay có 3 luận điệu ủng hộ ý kiến về Hành Trình Đi Tìm Tự Do:
1) Quốc Hận hay Hành Trình tìm Tự Do là hai khía cạnh của một sự kiện, một vấn đề.
2) Sau 20 năm nữa thì không ai còn nhớ Ngày Quốc Hận nữa
3) Đó là luật của Canada, chỉ liên quan đến người Canada

Ba luận điệu trên đây hoàn toàn sai:
Thứ Nhất: Ngày 6 tháng 3 âm lịch là Ngày Hai Bà Trưng tuẫn tiết trầm mình tại Hát Giang, thì ngày nầy là ngày kỷ niệm Hai Bà Trưng. Nhưng Linh mục Phan Văn Lợi Dụng ủng hộ dự luật  "Ngày 6 tháng 3 âm lịch là "Ngày đi Tắm Sông": do lập luận rằng: 2 khía cạnh của một vấn đề
- Ngày Kỷ Niệm Hai Bà Trưng là ngày đau buồn tiêu cực
- Ngày Đi Tắm Sông là khía cạnh tích tích cực, có thể đem trâu bò heo chó cùng đi tắm, thì chúng sẽ mát da mát thịt, rất có chất lượng khi làm thịt.
Lm Phan Văn Lợi Dụng ủng hộ Vô Thượng Sư Thanh Hải Tặc đệ trình Quốc Hội Congo tại thủ đô Draculaville (không phải Brazzaville hay Leopoldville).

Thứ Hai: Ngày 6 tháng 3 âm lịch được toàn dân tưởng nhớ mãi mãi, chứ không phải chỉ có những người dân Việt vào thời của Hai Bà. Cho nên cả ngàn năm sau thì dân Việt sẽ tương nhớ Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư.

Thứ Ba:  Người Canada chẳng biết gì nhiều về ngày 30 tháng Tư 1975, chỉ do bọn người Việt phản thùng đưa ra dự luật cà chớn nầy. Dự luật nầy không chỉ liên quan đến Canada, mà thật ra liên quan đến toàn thể dân tộc Việt Nam trên khắp thế giới. Cũng như ngày 6 tháng 3 âm lịch liên quan đến dân Việt trên toàn thế giới chứ không chỉ liên quan đến Congo Draculaville "ủng hộ đi tắm sông".

Ngày 30 tháng TƯ
- không phảingày khởi đầu đi tìm tự do
- không phảingày cuối cùng đi tìm tự do
- không phảingày có nhiều người nhất, đi tìm tự do
Cho nên gọi ngày 30 tháng TƯ là Ngày Đi Tìm Tự Do không có ý nghĩa gì cả, tức là NGU 
Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản vì sợ Cộng sản, mà bây giờ lại còn phải sợ cái bọn NGU nầy nữa, ấy thiệt là "phước bất trùng lai, họa vô đơn chí". 

Trân trọng,
Bùi Như Hùng

No comments:

Post a Comment