Sunday, March 22, 2015

Cung Buồn Thứ 6 - Nhạc Sĩ Đông Hải

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Tình dở dang mới có Cung Buồn!

No comments:

Post a Comment