Monday, March 30, 2015

Trò Chơi (Game) Nhốt Mèo

Trò chơi cho trẻ trên... 50 tuổi    
- Xin bấm vào con mèo trước     
- Rồi bấm vào các vòng màu xanh để bao chung quanh con mèo
- Làm lại nhấn nút Reset
Cám ơn anh ThậpAnh Thập sưu tầm

No comments:

Post a Comment