Saturday, March 21, 2015

Sống Ý Nghĩa


Hãy chia sẻ những gì mình biết
Đừng khư khư ích kỷ giữ riêng
Mai chết đi sẽ bị thất truyền
Đời ý nghĩa là khi chia sẻ 


Hãy cứ thương đi dù ai ghét
Dù ai ganh, bôi bác thị phi
Thói đời vẫn vậy chấp mà chi
Đời ý nghĩa là khi tha thứ


Hãy giúp đỡ đi nếu có thể
Đừng nệ hà cân nhắc thiệt hơn
Cũng đừng mong ai đó trả ơn
Đời ý nghĩa là khi thiện nguyện


Hãy cứ cho đi, đừng tiếc rẻ
Mai ta về chẳng thể mang theo
Thế gian biết bao kẻ khó nghèo
Đời ý nghĩa là khi cống hiến 

Người Phương Nam

No comments:

Post a Comment