Sunday, May 17, 2015

Tiếng Dân Chài - Youtube Nguyễn Thị Thêm

Mới thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Dân Chài và slide show những hình ảnh tung chài của VN được lọt vào top ảnh đẹp trên báo Mỹ.

No comments:

Post a Comment