Saturday, May 30, 2015

Tưởng Niệm Ngày Memorial Day - Nguyễn Thị Thêm

Mời xem youtube tưởng niệm chiến sĩ VNCH nhân ngày Memorial Day do chị Nguyễn Thị Thêm thực hiện

No comments:

Post a Comment