Monday, May 18, 2015

Ước Nguyện Cuối Cùng

 

Sau trận chiến giữa Mỹ và Iraq, một binh nhì Mỹ bị thương nặng và đang hấp hối trong doanh trại của Iraq.
Bác Sĩ nói với anh :"Nếu anh có tâm nguyện gì chưa hoàn tất thì anh cứ nói. Chúng tôi sẽ cố làm tròn nguyện ước trước khi anh lìa trần".Anh binh nhì Mỹ :
 "Tôi đi chiến đấu để bảo vệ đất nước nhưng nay sắp chết, tôi chỉ muốn được hôn lên lá cờ lần chót là tôi mãn nguyện rồi".
........Suy nghĩ hồi lâu vì đang ở nơi chiến trường của Iraq và chỉ còn vài giây nữa thì lấy đâu ra lá cờ Mỹ kịp thời cho anh ta đây ? Suy nghĩ mãi cuối cùng BS sực nhớ trên mông của nữ y tá Iraq có xâm hình lá cờ Mỹ.
Vị BS bàn xong với cô y tá, và nói với anh lính Mỹ: yêu cầu của anh sẽ được thỏa mãn nếu anh chịu hôn lá cờ ở trên mông của cô Y tá. Anh ta đồng ý.
Sau khi anh lính Mỹ mãn nguyện: cô y tá hỏi anh còn cần gì nữa hay không ?

 Anh lính Mỹ thì thào như gần chết:
"Nếu có thể được, xin cô quay lại cho tôi hun luôn BIN LADEN thì có chết thêm lần nữa tôi cũng Happy !"
Cô gái quay lại nói: "Được voi đòi tiên!" 


Sưu tầm

No comments:

Post a Comment