Wednesday, May 13, 2015

Triệu Đóa Hồng - Nguyễn Thị Thêm

Người ta nói ' Đừng nên đánh người phụ nữ dù bằng một nhánh hoa hồng"
Nhưng nếu đánh bằng hoa hồng sẽ bị gai rạch chảy máu.Như vậy lại càng ác và vũ phu.
Hoa hồng xanh nhìn thật buồn . Nó tượng trưng cho một mối tình lãng mạn hay tan vở . Nhưng phải công nhận hoa hồng xanh thật đẹp.
Em gởi đến quý anh chị youtube vừa thực hiện. Mời quý vị thưởng thức.
Trân trọng
Nguyễn Thị Thêm 

No comments:

Post a Comment