Tuesday, May 19, 2015

Tình Yêu Thời Đại - Người Phương Nam


Tình yêu bây giờ như lá phong
Chẳng giống ngày xưa vẹn một lòng
Lúc xanh lúc vàng rồi lúc đỏ
Cuối cùng rơi rụng để cành không


Tình yêu bây giờ như suối sông
Đôi khi lắm lúc chảy ngược dòng
Nước sông có khi ròng khi lớn
Tình yêu cũng lúc lớn lúc ròng


Tình yêu bây giờ như nước bông
Mới xức hương thơm thật ngọt nồng
Qua đêm tỉnh dậy còn thoang thỏang
Dư hương tình ảo chỉ hư không


Tình yêu bây giờ giống ping pong
Đánh qua đánh lại mấy chục vòng
Vào cuộc vui vầy cứ thề thốt
Rả bàn rồi đường ai nấy dông


Tình yêu bây giờ như pháo bông
Bắn lên nghìn tía với muôn hồng
Cho đăng quang vài giây ngắn ngủi
Cuối cùng tắt lịm buồn mênh mông

Người Phương Nam

No comments:

Post a Comment