Tuesday, May 26, 2015

Tổng Thống Obama vs Chủ Tịch Tập Cân Bình - President Obama vs Chairman Xi


Tng thng Obama và Ch tch Tập Cận Bình bước vào mt ca hàng sô cô la. Khi h đang bn rn la chn, Ch tch Tp ly trm 3 thanh sô cô la. 

Khi họ rời cửa hàng, Chủ tịch Tập nói với Tổng thống Obama, "Yo Man! Tôi là kẻ trộm hay nhất hơn bao giờ hết. Tôi đã lấy trộm 3 sôcôla và không ai nhìn thấy tôi, bạn khó có thể đánh bại tôi đó!" 

Tổng thống Obama nói , "Bạn muốn nhìn thấy một cái gì đó hay hơn phải không?, chúng ta hãy quay trở lại cửa hàng và tôi sẽ chỉ cho bạn cách ăn cắp thực sự." 
Vì vậy, họ đã đi đến quầy và Tổng thống Obama nói vớ cậu bé bán hàng, "Bạn có muốn xem ảo thuật?" 
Cậu bé trả lời: "Có." 
Tổng thống Obama nói: "Hãy cho tôi một thanh sô cô la." 
Cậu bé bán hàng đã cho anh một, và cậu ấy thấy ông đã ăn.
 Ông yêu cầu lần thứ hai, và ông ăn thỏi thứ hai
 Ông yêu cầu lần thứ ba, và ông đã ăn luôn thỏi thứ ba. 
Cậu bé cửa hàng hỏi: "Nhưng mà là sự kỳ diệu của ảo thuật đâu?" 
Tổng thống Obama trả lời: " Cậu hảy Kiểm tra trong túi của ông Tập Cận Bình của tôi và bạn sẽ tìm thấy những thỏi So-Co-La đó!." 

Bạn KHÔNG THỂ nào đánh bại người Mỹ được!

President Obama vs Chairman Xi

President Obama and Chairman Xi entered a chocolate store. As they were busy looking, Chairman Xi stole 3 chocolate bars.

As they left the store, Chairman Xi said to President Obama , "Yo! Man I'm the best thief ever. I stole 3 chocolates and no one saw me, can you beat that !" 

President Obama , "You wanna see something better, let's go back to the shop and I'll show you real stealing." 

So they went to the counter and President Obama said to the Shop boy, "Do you wanna see magic?" 
Shop boy replied, "Yes."
President Obama said, "Give me one chocolate bar."
The shop boy gave him one, and he ate it. He asked for the second, and he ate that as well. He asked for the third, and finished that one too.
The shop boy asked, "But where's the magic?" 
President Obama replied, "Check in my friend Xi's pockets and you'll find them."

You just CANNOT beat the American

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment