Wednesday, December 14, 2016

Hát Đi Em Điệp Khúc Đại Ngàn - Trần Minh Hiền

1 comment:

 1. Tôi xin góp bài thơ chống Cộng
  KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC
  Ý đẹp lời hay sáng tỏa đầy,
  Từ bi hỷ xả đạt nhiều may !
  Lời vàng Phật dậy tuân theo lẹ,
  Dục vọng tầm thường lánh gấp ngay !
  Tửu sắc đam mê ham dzui bậy,
  Mau mau tránh gấp những nơi này.
  Đời là bể khổ luôn cạm bẫy,
  Cố đấm ăn xôi chẳng có hay!
  Lê Đắc

  ReplyDelete