Tuesday, January 24, 2017

Hiên Ngang - Giang Hà


Dõng dạc hiên ngang dẫu cơ sa…
Thách đố cường quyền Trần Thị Nga
Điềm nhiên tự tại người bị bắt
Hốt hoãng phường tuồng kẻ còng bà
Đấu tranh dân chủ đòi công lý
Nhân phẩm tự do đã nở hoa
Xã hội bây chừ phải thay đổi…
Bộ luật hình sự OK mà!!!

Melbourne  22/01/2017   
Giang Hà

Cảm tác chia sẻ cùng Trần Thị Nga, người đã bị bắt bởi bộ luật hình sự, ngày 21/01/2017 tại Hà Nam.

No comments:

Post a Comment