Monday, January 30, 2017

Lễ Đăng Quang của TT Donald Trump Qua Bức Ảnh "Gigapixel"

Mời quí vị click vào hình dưới đây để xem lại lễ Đăng Quang của TT Donald J Trump qua bức hình chụp “Gigapixel”. Có thể xoay và “zoom”.  CNN.com

No comments:

Post a Comment