Tuesday, January 24, 2017

Say Để Quên Buồn - Đỗ Công Luận

1 comment:

  1. Anh Luận ơi, mùa Xuân về khg mừng vui mà thơ sao buồn quá vậy , thôi thì bỏ buồn năm cũ,
    để vui Xuân cu`ng gia đình và thân hữu .
    MG

    ReplyDelete