Saturday, January 28, 2017

Năm Mới Nhớ Ông Đồ, Chưởi Giặc Hồ ...


Mỗi lần Tết Âm lịch thì nhớ Ông Đồ, sau 30.4.75 dân miền Nam lại nhớ thêm 1 ông nữa....

Ông Đồ và ông Hồ


Ông Đồ
Vũ Đình Liên (? 20/01/1996)

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bầy mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
"Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay."

Nhưng mỗi năm mổi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu.

Ông đồ vẫn ngối đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay.

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm 
Hồn ở đâu bây giờ?

Ông Hồ
N Nguyen (Mổi Độ Xuân Về)


Mỗi năm hoa đào nở
Lại hận ông Hồ già
Đem Mác-Lê cờ đỏ
Hại nước bao năm qua.

Bút mực nào đủ viết
Sự tàn ác độc tài
Gian manh là đặc nét (1)
Dân sợ chạy xa bay. (2)

Cải cách - đồng hoang vắng (3)
Trăm hoa - nở nơi đâu? (4)
Ruộng ngập máu đỏ thắm
Hoa tàn trong ngục sầu.

Lăng Hồ vẫn còn đấy
Nhưng chẳng có ai hay
Lịch sử sang trang giấy
Cộng sản rồi sẽ bay.

Năm nay đào lại nở
Không còn bóng Hồ xưa
Những người xưa chốn 
Đang ở đâu bây giờ?


Chú thích:

(1) Đặc nét = Nét đặc thù của CS
(2) Dân sơ chạy xa bay = Di cư 1954, di tản 30/04/1975 và vượt biên sau 30/04/1975
(3) Cải cách = Cái cách ruộng đất
(4) Trăm hoa = Trăm hoa đua nở


Chúc Tết

Tú Xương/Trần Kế Xương
(1870 – 1907)

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu?
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc
Bồng bế nhau lên nó ở non.

Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho khắp hết ở trong đời
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước
Sao được cho ra cái giống người.

Đôi Lời

N Nguyễn
(1900 hồi đó - Vẫn còn sống nhăn)

Đứng lặng mà nghe chúng kháo nhau
Ngày xưa cách mạng đi dép râu
Một vắt cơm khô, đội mũ cối
Cướp của, đập dân dập bã trầu.

Bây giờ đảng cướp đã quá giàu
Đô la bạc tỉ dấu vào đâu?
Chuyển tiền ngoại quốc gởi kho bạc
Con đi du học lập đầu cầu.

Bây giờ thì chúng học làm sang
Đứa được tiến chức, đứa thăng quan,
Quyền cao, địa vị nhờ có lọng
Xây nhà tậu xế thật đắt hàng.

Bây giờ thì chúng lại bảo con
Tham ô, hối lộ ăn no tròn
Hãy noi gương bố như khuông đúc
Mặc mẹ dân nghèo, kệ nước non.

Bây giờ ta xin có đôi lời
Đứng lên tranh đấu cho cuộc đời
Dân Việt năm châu và trong nước
Đòi lại Tự Do, quyền (*) làm người.


Ghi chú: (*) Chữ "quyền" ở đây thì đúng nghĩa nhưng lại đọc nghe không xuôi. Vậy muốn nghe xuôi tai xin qúy vị hảy tạm thời thay vào bằng chữ "quyết" cũng được.

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment