Saturday, September 23, 2017

Chết Như Chúa


Một linh mục, cảm thấy gần chết trong bệnh viện, yêu cầu bác sĩ gọi cho một chủ ngân hàng và một chính trị gia.
Trong vài phút, hai người xuất hiện.
Vị linh mục yêu cầu họ ngồi ở hai bên giường.
Vị linh mục cầm tay và giữ im lặng.
Nhà ngân hàng và chính trị gia rất xúc động và đồng thời cảm thấy rất quan trọng để được triệu hồi bởi một linh mục trong giây phút ông qua đời.
Trong nỗi thống khổ, chính trị gia hỏi: "Nhưng tại sao bạn yêu cầu chúng tôi đến bên bạn ở đây?
Linh mục đã tập hợp hết sức mình và nói:
"Chúa Jêsus đã chết giữa hai tên trộm. . . . . Tôi muốn chết cùng một cách! "

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment