Monday, September 25, 2017

Yêu Nước - Ai Cho Phép - Ku Búa


Người Việt có yêu nước không, tôi có yêu nước không và bạn có yêu nước không? Đương nhiên là có rồi. Nhưng trong thời đại CNXH, bạn không thể yêu nước được. Ai cho bạn yêu nước?
Để được công nhận mình là người yêu nước trong mắt chính phủ, thì bạn phải yêu Đảng. Vì yêu Đảng và Yêu Nước là điều không thể tách rời được. Nhưng để yêu nước theo đúng nghĩa thì bạn phải làm ngược lại. Và khi bạn làm vậy, bạn trở thành một người bán nước, thuật ngữ lạ lùng.

1. Khi người yêu nước biểu tình chống Trung Quốc đem giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam, họ lại bị bắt.

2. Khi người yêu nước biểu tình chống Formosa, họ lại bị đánh đập.

3. Khi người yêu nước tố cáo tham nhũng, họ lại bị xách nhiễu.

4. Khi người yêu nước muốn viết đúng lịch sử, họ bị cho là xuyên tạc.

5. Khi người yêu nước muốn xây trường hay làm việc thiện, họ bị đòi giấy phép. Yêu nước phải có giấy phép nữa sao.

6. Khi người yêu nước nói lên những vấn nạn của đất nước, họ bị gọi là phản động.

7. Khi người yêu nước muốn đầu tư để tạo công ăn việc làm, họ lại bị thủ tục hành chính làm khó dễ.

8. Khi người yêu nước muốn thay đổi thể chế độc tài, họ bị buộc tội chống chính quyền.
Mấy ông đã đánh đồng lòng yêu nước với yêu Đảng, vậy ai muốn yêu nước nữa. Họ yêu nước chứ đâu có yêu tổ chức chính trị nào. Tôi yêu nước, nhưng ai cho tôi yêu?

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

No comments:

Post a Comment