Monday, September 25, 2017

Toàn Văn Bài Phát Biểu Của Tổng Thống Mỹ Donald Trump Trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc 19/9/2017 (với Phụ Đề Việt Ngữ)

No comments:

Post a Comment