Friday, September 29, 2017

Mặt Trời Và Mặt Trăng Gặp Nhau

The Sun and The Moon, in 1 picture!!!!!!!!!
Đây là bc nh mà nhiếp nh gia người Đc đã mt 62 ngày ch đi vi 16 camera hot đng mi chp được giây phút có mt ca c mt tri và mt trăng.Kim Hoa chuyển

No comments:

Post a Comment