Monday, June 11, 2018

Bóng Thời Gian - Đỗ Công Luận

1 comment:

  1. Bài thơ thật ý nghĩa, đọc mà ngậm ngùi thương cho kiếp nhân sinh sớm nớ tối tàn.
    Cám ơn anh Đỗ Công Luận.
    NPN

    ReplyDelete