Friday, June 22, 2018

Đồng Bào Xuống Đường Sao Mình Thổn Thức? - Tường Giang


Đồng bào xuống đường, lòng tôi thổn thức
Lòng âu lo “trứng chọi đá” bạo quyền ?
Ôi thương quá đồng bào ơi yêu dấu,
Mong mọi người rồi sẽ được bình yên

!Ai muốn bỏ công ăn việc làm tìm khổ,
Ai đem thân chống súng đạn dùi cui ?
Nhưng đất nước đã đến hồi sắp mất
Đành xuống đường để Cứu Nước mà thôi !
Dù “xuống đường” hay Lên Đường cũng thế,
Cũng là Đi để Cứu Lấy Quê Hương !
Không thể ngồi yên, làm sao bó gối.

Nhìn Ngụy Quyền đem đất nước đi buôn !

Dòng người xuống đường, lòng tôi thổn thức,
Tiếc không dự phần trang sử quang vinh !
Chuyện Cứu Nước đã là điều tiên khởi
Trên lợi cá nhân, trên cả gia đình !
Những giọt mồ hôi và những dòng máu
Để Quê Hương thoát khỏi họa tù đày !
Họa Mất Nước, tiếng chuông đang dồn gọi
Bước chân người đi tìm lại Tương Lai !

Quê Hương hỡi, một Việt Nam yêu dấu !
Việt Nam ơi, người Việt vẫn còn đây !
Sẽ tranh đấu cho Quê Hương đổi mới
Để Tự Do rồi sẽ đến một ngày !
Người Cộng Sản đã không thèm nhìn lại!
Không nhìn người dân, nhìn rõ đồng bào,
Để hiểu được Con Người dòng giống Việt
Có phải nào là Nô Lệ Tàu đâu !
Người Cộng Sản hãy một lần nhìn lại
Đất Nước đau thương, dân đã căm hờn !
Để hiểu được Cuộc Đời không phải thế
Dân Việt nam phải hưng thịnh trường tồn !
Người Cộng Sản hãy một lần nhìn lại
Để thấy mình là Loài Chó của Tàu Ô !
Để hiểu được nếu Việt Nam độc lập
Sẽ vươn mình có thua sút ai đâu ?!
Nguyễn Phú Trọng và Việt Nam Cộng sản!
Hãy thức tỉnh ngay, thức tỉnh Hôm Nay !
Tường Giang

No comments:

Post a Comment