Saturday, June 16, 2018

Hình Ảnh Ý Nghĩa Nhất Của Giáo Phận Vinh

Đồng Hành Với Dân Tộc Việt Nam
 Thắng Tàu Thoát Cộng Hay Là Chết

Các cha, đặc biệt có Đức Cha Phaolo Maria Cao Đình Thuyên cựu Giám mục địa phận Vinh cùng giáo dân đồng hiệp thông, 
phản đối cho thuê đặc khu 99 năm của ĐCSVN.

Lượm trên mạng 

No comments:

Post a Comment