Saturday, May 11, 2019

Tác Hại Của Rượu Bia - "Văn Hóa" Nhậu Tại VN XHCN Ngày Nay - HD - Youtube Long Kangaroo

1 comment:

  1. XHCN đã sản sinh ra cái "văn hóa" nhậu, một thứ "văn hóa" suy đồi làm hư hỏng lụn bại con người VN. Làm sao cứu vãn, vực dậy lý trí và lương tri của những con ma men đã lậm đã quên đường về? Chỉ có trời mà cứu mới mong!
    Cám ơn anh Long đã chọn một chủ đề rất hay với bản nhạc chế lời đúng ý nghĩa.
    NPN

    ReplyDelete