Monday, November 11, 2019

Siquoias, Cây Khổng Lồ Nhất Hành Tinh

Sequoias khng l là nhng cây ln nht thế gii tính theo th tích. Chúng  cho chúng ta thy chúng đã phát trin trên thế gii chúng taChúng tăng trưởng đến chiu cao trung bình khong 50-85 m (160-279 ft) 6-8 m (20-26 ft), đường kính. cây đã đo được 94,8 m (311 ft), cao hơn 17 m (56 ft), đường kính. Xin mi thưởng thc lot nh  ca cây khng l nht hành tinh này!

The oldest known giant sequoia based on ring count is 3,500 years old. The largest Sequoia still standing today is the colossal 'Hyperion', reaching 115 meters (377 feet) in length! No comments:

Post a Comment