Saturday, December 21, 2019

Cấp Cứu Thời Xã Hội Chủ Nghĩa - Ha..Ha..Ha!Thông báo! Hết giờ chết!
Chỉ nhận cấp cứu trong giờ hành chánh (giờ hành chính, tức 08:00 AM - 05:00 PM thứ Hai đến thứ Sáu).
Không nhận cấp cứu các ngày: Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ thường niên theo quy định của Bộ Luật Lao Động, các ngày lễ lớn, và ngoài giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Thông báo này áp dụng cho toàn thể công dân Việt Nam; cán bộ công chức, đảng viên cấp cao không là ngoại lệ. Bậc nhân kiệt có té (ngã) thì cũng...kệ.
FB Phuoc Nguyen

No comments:

Post a Comment