Friday, December 13, 2019

Thầy...Của Bác SĩTrong một bịnh viện nổi tiếng và lớn nhứt ở Việt Nam hiện nay có môt bịnh nhân nằm trên giường bịnh chờ phẫu thuật thì bác sĩ kíp trưởng tới .
Vừa nhìn thấy mặt bác sĩ kíp trưởng , ông bịnh nhân mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy, bò xuống trốn dưới gầm giường , miệng kêu gào thảm thiết :

- Đổi bác sĩ khác ! Đổi bác sĩ khác !

Người nhà thấy vậy, đỡ ông khỏi gầm giường và động viên ông :

- Sao vậy ? Đây là bác sĩ phó khoa, học vị Thạc Sĩ Y Khoa đấy .

Ông bịnh nhân vẫn lắc đầu nguây nguẩy , sùi bọt mép :

- Biết rồi ! Đổi ngay ! Tao là giáo viên hướng dẫn Luận văn Thạc sĩ của nó ! Bằng Thạc sĩ của nó cũng do tao cấp !

Lượm trên mạng 

No comments:

Post a Comment