Thursday, June 30, 2022

Nghề Làm Vợ


Lượm trên mạng

1 comment:

  1. Hay! Ai làm bài thơ hay thật! Nghề làm vợ là “cái nghề bắt đầu từ lúc bước sang ngang”
    Đúng hả chị Tố kim?! NgànThu

    ReplyDelete