Saturday, January 4, 2014

Đau Dây Thần Kinh Tọa - Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức

Mời xem video hướng dẫn bệnh thần kinh tọa do Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức thực hiện 


No comments:

Post a Comment