Thursday, January 9, 2014

Mười Điều Ứng Xử Khéo Léo - Trầm Vân

2 comments:

 1. CÒN HƯ KHÔNG, XUẤT THÂN TRONG GIÁC TÁNH
  NHƯ BỌT NƯỚC, PHÁT KHỞI TỪ ĐẠI DƯƠNG
  THẬT THỂ ẤY VI-DIỆU KHÓ SUY-LƯỜNG
  NAN TƯ NGHÌ, NGOÀI LUẬN BÀN TRẮC NGHIỆM
  ĐỪNG TƯỞNG RẰNG NHỮNG GÌ KHÓ TƯ NIỆM
  LÀ MƠ HỒ, KHÔNG THỰC CÓ TRONG ĐỜI
  AI LÀM SAO DIỂN ĐẠT ĐỦ BẰNG LỜI
  MUÔN HÌNH VẬT ĐỀU TỪ KHÔNG MÀ CÓ
  THẾ GIỚI TRÙNG TRÙNG HẰNG SA TINH TÚ
  ĐẾU TỪ KHÔNG, LỚP LỚP HIỆN HÌNH RA
  HẰNG TỈ NGÔI SAO KHẮP GIẢI NGÂN HÀ
  ĐỐI HƯ KHÔNG, CHÚNG TUỒNG NHƯ HẠT CÁT
  HOÀN VỦ BAO LA, TRĂNG SAO BÁT-NGÁT
  RỜI BỎ HƯ-KHÔNG, KHÔNG CÓ VẬT GÌ
  CÓ THÀNH KHÔNG, KHÔNG SINH CÓ HUYỀN-VI
  XÉT NHƯ THẾ, KHÔNG MÀ LÀ NHƯ THẾ
  KHÔNG CÓ, KHÔNG HAI, VIÊN DUNG MỘT THỂ
  NÀO CÓ PHÂN LY, NẰM HẲN TRONG NHAU
  KHÔNG GIẢ, KHÔNG CHÂN, KHÔNG TRƯỚC, KHÔNG SAU
  VỦ TRỤ NGÀN ĐỜI, BẢN LAI NHƯ-THỊ...

  DUY-THỨC-HỌC [HT. THÍCH TÂM THANH]

  FROM: thienquang50usa@yahoo.com

  ReplyDelete
 2. Ta từ cát bụi hóa thân
  Phiêu du trong cõi hồng trần thế gian
  Sắc không bèo hợp rồi tan
  Vô thường mây gió ngút ngàn hư không...
  Cám ơn lời bình rất hay . TV

  ReplyDelete