Saturday, January 25, 2014

Australian National Anthem - Advance Australia Fair

Nhân ngày Quốc Khánh nước Úc, xin mời quý vị thưởng thức bài quốc ca và hình ảnh Úc Đại Lợi


No comments:

Post a Comment