Monday, January 27, 2014

Thiên Thai - Văn Cao - Hà Thanh - Liên Như

Mời thưởng thức tiếng hát cố ca sĩ Hà Thanh qua ca khúc Thiên Thai và slide show Liên Như


No comments:

Post a Comment