Friday, January 3, 2014

Giọt Mưa Thu - Đặng Thế Phong - Hà Thanh

Kinh dâng nén huơng lòng tưởng niệm ca sĩ Hà Thanh vừa tạ thế ngày 1/1/2014, một giọng ca thanh thóat hiếm quý của Huế xưa đã vượt thời gian không gian sống mãi trong lòng người.
Mời quý vị nghe lại tiếng hát cố ca sĩ Hà Thanh qua ca khúc Giọt Mưa Thu của cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong 

Chúc người yên giấc niết bàn thiên thu...
No comments:

Post a Comment