Sunday, February 16, 2014

Lục Bát Tình Nhân - Người Phương Nam


Không cn đến L Tình Nhân
Gi em hết c tình anh phương này
Gi em ni nh đong đầy
Kiếp này dang d thương hòai ngàn năm

Người Phương Nam

No comments:

Post a Comment