Thursday, February 27, 2014

Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến - BP

Không dễ gì bất biến khi dòng đời vạn biến. Nhưng cố gắng được chút nào hay chút nấy cho tâm thân an lạc. 
Cám ơn anh Bùi Phương

No comments:

Post a Comment