Sunday, February 23, 2014

Mưa Sao Băng

Mưa sao băng tuyệt đẹp, âm nhạc tuyệt vời, video này là của một người Thụy Điển, ông là một người rất lạ lùng. Giữa tháng tám đến tháng 10 năm 2012, tổng cộng ba lần để leo núi nổi tiếng nhất của Thụy Sĩ El Matterhorn (cao 4477,5 Feet) vì để thâu lại hình ảnh này, ông đã  qua đêm ở độ cao 2700 mét, nhiệt độ  trừ 12 º C , nơi đó không có  ánh sáng đèn, chỉ còn lại vẻ đẹp bao la của bầu trời.

Mời xem 

No comments:

Post a Comment