Wednesday, November 19, 2014

20 Nơi Giàu Nhất Hành Tinh

Dựa trên thống kê của Ngân hàng Thế giới, danh sách 20 nơi giàu nhất thế giới được đưa ra. Trong đó, châu Âu có tới 13 đại diện.

1. Luxembourg

GPD đầu người năm 2013: 111.162 USD

2. Na Uy

GPD đầu người năm 2013: 100.819 USD

3. Qatar

GPD đầu người năm 2013: 93.352 USD

4. Macau

GPD đầu người năm 2013: 91.376 USD

5. Thụy Sĩ

GPD đầu người năm 2013: 80.528 USD

6. Australia

GPD đầu người năm 2013: 67.468 USD

7. Đan Mạch

GPD đầu người năm 2013: 58.930 USD

8. Thụy Điển

GPD đầu người năm 2013: 58.164 USD

9. Singapore

GPD đầu người năm 2013: 55.182 USD

10. Mỹ

GPD đầu người năm 2013: 53.143 USD

11. Canada

GPD đầu người năm 2013: 51.911 USD

12. Áo

GPD đầu người năm 2013: 49.074 USD

13. Hà Lan

GPD đầu người năm 2013: 47.617 USD

14. Ireland

GPD đầu người năm 2013: 47.400 USD

15. Phần Lan

GPD đầu người năm 2013: 47.219 USD

16. Bỉ

GPD đầu người năm 2013: 45.387 USD

17. Iceland

GPD đầu người năm 2013: 45.263 USD

18. Đức

GPD đầu người năm 2013: 45.085 USD

19. Pháp

GPD đầu người năm 2013: 41.421 USD

20. New Zealand

GPD đầu người năm 2013: 40.842 USD


Sưu tầm

No comments:

Post a Comment