Friday, November 14, 2014

Les Hommes! - Khi Đàn Ông Giúp Làm Bếp

Ah Les Hommes !

Lui : Chérie !! Tu veux de l'aide ?

Elle: Oui chéri, tu vois le filet de pommes de terre, tu épluches la moitié et tu les mets dans la casserole !!!


Ôi thôi! Đàn ông!

Chàng: Bà xã!! Em có muốn anh giúp gì không?

Nàng  : Ờ, ông xã, anh thấy cái túi khoai tây đó không, anh gọt dùm phân nửa rồi bỏ vô cái nồi cho em!!!

Và đây là thành quả của chàng



Oh Oh!


No comments:

Post a Comment