Wednesday, November 26, 2014

Cánh Thiệp Mừng Lễ Tạ Ơn THANKSGIVING


Biết ơn là dấu chỉ làm người, không những thế, biết ơn còn là cách đáp trả tình yêu của Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Ngoài Thiên Chúa toàn năng ra, ai sinh ra trên đời cũng mang ơn người khác, vì ít nhiều trong cuộc sống đã có lúc ta đã nhận sự an ủi, nâng đỡ về tinh thần và vật chất của người khác.     
Tạ ơn cha mẹ, tạ ơn tình yêu... tạ ơn mình!!   

Sưu tầm   

No comments:

Post a Comment