Thursday, September 17, 2015

Some Very Good Jokes (Vài Chuyện Tiếu Lâm Rất Vui)


Dear God, u gave me childhood, u took it away. 
U gave me youth, u took it away. 
U gave me a wife.......... 
Its been years now, just reminding u......


Thượng đế ơi, ngài đã cho con thời thơ ấu, và đã lấy đi
Ngài đã cho con tuổi trẻ, ngài cũng lấy mất
Ngài cũng đã cho con một bà vợ mà đã nhiều năm rồi, con muốn nhắc ngài...
*****
A man gifted his wife a diamond necklace for their anniversary and wife didn't speak to him for 6 months.
Was the necklace FAKE?
Nooooo! That was the deal :)

Một ông chồng tặng vợ một dây chuyền kim cương nhân kỷ niệm ngày cưới và sau đó bà vợ không nói chuyện với chồng trong 6 tháng.
Có phải vì đó là đồ giả không?
Không đâu! Đó là một sự thương lượng:)

*****
A couple was having dinner at a fancy restaurant. As the food was served, the husband said, "the food looks delicious, let's eat."
 Wife: honey.....you say prayer before eating at home.
Husband: that's at home sweetheart......here the chef knows how to cook.

Một cặp vợ chồng ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Khi thức ăn được dọn ra, ông chồng nói "Đồ ăn thấy ngon quá, ăn đi em"
Vợ: Anh yêu...ở nhà anh thường đọc kinh trước khi ăn mà.
Chồng: Cái đó là ở nhà em cưng à... còn ở đây đầu bếp chắc chắn là nấu ngon.  

*****
Best Slogan on a MAN's T-Shirt :
"Please Do Not Disturb me,
I am Married and already very Disturbed"

Khẩu hiệu trên Tshirt của đàn ông
"Làm ơn đừng làm phiền tôi,
Tôi đã cưới vợ và đã bị rất là phiền rồi"
*****
Chanakya writes: (tên một triết gia người Ấn)
“If you want to be Happy with your husband,
Love him Less Understand more!
If you want to be Happy with your wife,
Love her More never try to Understand !

Nếu bạn muốn được hạnh phúc với chồng thì hãy yêu anh ta ít, hiểu nhiều hơn!
Nếu bạn muốn được hạnh phúc với vợ thì hãy yêu nàng nhiều mà đừng bao giờ tìm hiểu 

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment