Sunday, September 27, 2015

Mùa Mưa Trên TP mang tên HCM

Đúng là thành hồ! Đề nghị mỗi nhà nên sắm một chiếc ghe để đi lại trong những ngày mưa hoặc là thay vì đón xe thì gọi đò!   

No comments:

Post a Comment