Wednesday, September 30, 2015

Những Điều Nên Quên Và Những Điều Đáng Nhớ


Hãy Nhớ tất cả những gì mình đã đoan hứa với một ai đó và cố gắng thực hiện cho trọn vẹn.

Hãy Quên đi những gì là khách sáo xã giao ngay khi bạn vừa mới làm xong một việc nào đó cho người khác.
Hãy Quên đi những lời ca tụng ngợi khen quá mức dành cho bạn khi bạn vừa mới được nghe.
Hãy Quên đi một lời nói xấu hay vu khống về ai đó trước khi bạn có dịp kể lại cho người khác.
Hãy Quên đi cái xấu, điều tai ác, chuyện cười chê, chế nhạo dành cho bạn, dù nó phát xuất từ đâu đi nữa.
Hãy Quên đi mọi âu lo bực bội với một tấm lòng đầy tha thứ và hy vọng rồi ra mọi chuyện sẽ khá hơn.

Hãy Nhớ cho thật kỹ, cho thật lâu mọi điều tử tế dù là nhỏ bé nhất mà người khác đã từng làm cho bạn.
Hãy Nhớ một lời khen ngợi khích lệ bạn dành cho người khác sẽ được đón nhận và loan đi kể lại một cách hân hoan.
Hãy Nhớ tất cả những gì mình đã đoan hứa với một ai đó và cố gắng thực hiện cho trọn vẹn.
Hãy Nhớ cho kỹ những người đã từng giúp đỡ mình, và kể như mình đã suốt đời mắc một món nợ ân tình với họ.
Hãy Nhớ về tất cả những niềm hạnh phúc đã dành cho bạn trong từng biến cố cuộc đời, và chúng sẽ làm cho bạn thấy hạnh phúc.

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment